Stichting Save Ethiopian Children heeft als doel:

Weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling van hun land. Tot de doelstelling behoort tevens het geven van voorlichting in deze aan de Nederlandse bevolking.

Iban: NL79INGB0008213043 t.n.v. St. SEC Breda.
Belastingvoordeel

Stichting SEC heeft de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een schenking doen met belasting voordeel?

Door aan de Stichting-SEC te schenken zijn wij in staat kansarme kinderen een nieuw thuis te geven. Daar komt bij dat als u schenkt aan een erkend doel als het onze, u er ook nog fiscaal voordeel van kunt hebben.

Stichting SEC is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als houder van hetCBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit Certificaat is het keurmerk voor goede doelen organisaties , dat aangeeft dat de organisatie voldoed aan de voorwaarden van het CBF.
Een van deze voorwaarden is dat de binnenkomende gelden, met aftrek van de
noodzakelijke kosten, geheel ten goede komen aan het goede doel.
Daarnaast zijn er nog veel meer voorwaarden, tesamen geven zij de zekerheid dat de certificaaathouder betrouwbaar is.

Save Ethiopian Children is Erkend door toezichthouder CBF

Zoals uit de gepubliceerde schijf blijkt gaat 65% van de inkomsten direct naar de kinderen waar we voor zorgen. De overige 35% zijn noodzakelijke kosten (accountant, CBF, website, bankkosten).
Het bestuur van de stichting werkt geheel belangenloos en op vrijwillige basis.

                  

 

 

 

 

  

 

 

 


Donateurs  Donateurs

Wilt u donateur worden?
Dat kan al vanaf slechts 15 cent per dag.
U wordt donateur door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en op verzenden te klikken.
U kunt ook een bijdrage storten op iban: NL79INGB0008213043 t.n.v. SEC Breda
Alle donateurs en begunstigers houden we op de hoogte d.m.v. een infobulletin .

 

Hierbij meld ik mij aan als donateur bij de Stichting Save Ethiopian Childeren

Ik wil graag voor een maandelijks bedrag van € donateur worden en machtig bij deze
  Stichting SEC om dit bedrag tot wederopzegging maandelijks van onderstaande rekening te
  incasseren.
  Ik wil donateur worden vanaf: Maand Jaar tot wederopzegging.

Ik machtig de stichting SEC éénmalig een bedrag  van€  van onderstaande rekening te incasseren

  Naam    

  Postcode 

 Telefoon  


Adres

Woonplaats  

E-mail    


  Iban 
 

Bic
 Mij is bekend dat de weigeringstermijn dertig dagen is. .             Datum:  

ik wil het infobulletin per bovenstaand e-mailadres ontvangen. (aanbevolen i.v.m. portokosten)

ik wil het infobulletin per post ontvangen.

ik wil geen infobulletin.

 

                                    

 

    Copyright © 2019 SEC,  All rights reserved.