Stichting Save Ethiopian Children heeft als doel:

Weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling van hun land. Tot de doelstelling behoort tevens het geven van voorlichting in deze aan de Nederlandse bevolking.

Iban: NL79INGB0008213043 t.n.v. St. SEC Breda.
Bestuursleden

Voorzitter                W. Vermeij

Secretaris               S. van Boxtel 


Penningmeester    M. Douw

 


Copyright © 2019 SEC,  All rights reserved.

cbf voor kleine goede doelen