Stichting Save Ethiopian Children heeft als doel:

Weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling van hun land. Tot de doelstelling behoort tevens het geven van voorlichting in deze aan de Nederlandse bevolking.

Iban: NL79INGB0008213043 t.n.v. St. SEC Breda.
Welkom bij stichting-SEC

Missie / Visiestichting SEC richt zich op weeskinderen in Ethiopië.

Missie:

Visie:

Het is onze visie van een kind dat morgen als burger met de kwaliteiten zoals:

.....in de maatschappij deelneemt.

Een duurzame oplossing is de bijdrage van elke burger in de samenleving.

Een duurzame investering is kinderen begeleiden naar volwassenheid.

Samen maken we het verschil !!!

Doelstelling en beleid

SEC heeft als doel weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling in hun land.
Om dat doel te kunnen verwezenlijken wonen alle kinderen in een thuissituatie bij familie of kennissen van hun overleden ouders. Het beleid is er op gericht om de begeleiding kleinschalig en beheersbaar te houden. Kleinschalig omdat SEC het belangrijk vindt dat de kinderen het gevoel hebben dat ze samen met de weesouders een gezin vormen. Beheersbaar omdat SEC geheel uit vrijwilligers bestaat. Hier de statuten.

Werkwijze, fondsenwerving en beheer/besteding gelden

Het project wordt vanuit Nederland aangestuurd en gecontroleerd. Minstens eens per maand is er telefonisch contact met de begeleider in Ethiopië. Eens per jaar gaat de voorzitter (op eigen kosten) enkele weken naar Ethiopië.
SEC is voortdurend bezig met het werven van fondsen. Er is een groep van trouwe donateurs, die maandelijks een bedrag beschikbaar stellen, daarnaast zijn er (vaste en variabele) acties die geld opleveren en komen er giften binnen.
Het geld dat binnenkomt komt grotendeels rechtstreeks ten goede aan het verwezenlijken van het doel, het bestuur van stichting SEC verricht de activiteiten geheel belangeloos. Van de inkomsten worden alleen de werkelijk gemaakte kosten betaald (zoals accountantskosten, lidmaatschap CBF).

Jaarcijfers en beoordelingsverklaring

Belangstellenden kunnen hier de jaarcijfers en de beoordelingsverklaring vinden.

Familieband

Familie band
Een familieband kan iedereen anders beleven. Het kan ook per land of per cultuur verschillen. In Ethiopië is de familieband heel erg belangrijk. We hebben in de afgelopen jaren gaandeweg gezien welke invloed het heeft om kinderen in familiare en stabiele omstandigheden te laten opgroeien. In 2004 tijdens ons bezoek in Ethiopië kregen we de kans om een weeshuis in Addis Abeba te bezoeken waar ongeveer 16 tot 20 kinderen op een locatie opgevangen werden. We werden daar hartelijk ontvangen door de projectleiders. We kregen veel informatie, zowel de voor als nadelen van een groot project met veel kinderen bij elkaar. Hierdoor kregen we een bevestiging van ons plan om een kleinschalig project op te zetten, waarin we een familieband wilden creëren. Ook hebben we mensen ontmoet die vroeger in zo'n weeshuis opgegroeid zijn. Ze lieten ons duidelijk weten dat ze een liefdevolle relatie misten. Iemand zei "Het ging alleen maar om eten en drinken, wat je voelde telde niet en liefdevolle aandacht was er gewoon niet". Al met al heeft stichting SEC bewust voor een klein groepje kinderen en persoonlijke aandacht gekozen.
Kortom, heerlijk om hun blije gezichten te zien!
Een van de kinderen heeft gezegd: "ik wil later heel veel kinderen helpen". Ondanks dat de hulpbehoefte in het land nog groot is, zijn we dankbaar dat deze kinderen een veilig thuis hebben!


Inspirerend

De geboorte van de Stichting

Een jong Ethiopische meisje dat compassie had met de minder bedeelden in haar omgeving groeide op met de vragen “Waarom ben ik hier? Wat is het doel van hier op aarde zijn?”

Het is meestal stoffig in de stad Nazareth, waar zij woonde. De zon schijnt er altijd volop, en de hemel is blauw. Daar keek ze vaak naar, dat vond ze prachtig. Als ze naar de hemel keek zag ze hoop voor de toekomst. Hoop is het anker voor haar ziel.

De geasfalteerde weg is niet ver van waar zij woonde. Het is de hoofdweg, de verbindingsweg naar de andere steden en naar de havenstad. Het is een drukke weg. Ze zag daar van alles terwijl ze voor de poort van haar ouderlijk huis stond; veel mensen die naar de markt gingen, vrachtwagens, auto’s, paardenwagens, ezels, geiten, schapen, enz.

Terwijl ze daar stond vroeg ze zich af: “Waar gaan ze naartoe? Waarom zijn wij hier op aarde? Waarom zijn wij zo verschillend? Wie zorgt voor de arme kinderen? Waar gaat het in het leven om? Heeft het leven een begin en eind?”

Die gedachten hielden haar bezig. Ze keek omhoog, naar de blauwe hemel en zag de vliegtuigen vliegen…Toen dacht ze: “Waar gaan ze naartoe? Wat is daar te zien?”

Op die vragen kreeg ze geen antwoord. Ze bleef kijken naar de blauwe hemel en werd blij en hoopvol wanneer ze in haar omgeving de arme kinderen zag.

Gaandeweg ontdekte ze meer en meer. Ze ervoer de Goddelijk rust dat het leven zeker zin heeft. Op de school waar zij zat - het was een Christelijke school - was haar favoriete vak Godsdienst. Daar ontdekte ze waar ze naar op zoek was. De zin van het leven. Ze begon te begrijpen over hoop, normen en waarden waar ze achterstond. Daar werd het zaadje gezaaid, en werd haar missie geboren: “helpen”.

Ze kwam thuis en zei tegen haar mama: “Ik wil later arme kinderen helpen”. Haar mama was alles voor haar, een groot voorbeeld, een heldin, een steunpilaar voor haar gezin, een doorzetter die nooit klaagde, altijd het beste voor haar gezin koos, een hardewerkster, onderneemster, vol overgave en vol vertrouwen stond ze in het leven. De woorden die haar mama sprak waren altijd hoopvol, bemoedigend en wijs. Wanneer haar mama tegenslag kreeg vertrouwde ze erop dat het goed zou komen, en zei: “God voorziet wel”. In alle omstandigheden dankte ze God voor alles. Haar mama was een diep gelovige vrouw. Ze hadden een enorm hechte band met elkaar.

Het jonge Ethiopische meisje werd volwassen…

In 1994 kwam zij op haar 20ste alleen naar Nederland. In de beginperiode had ze het zwaar, vooral het gemis van haar ouders was heel zwaar. De stem van haar vader die altijd tegen haar zij dat ze zijn oogappel was, haar moeder van wie ze altijd een liefdevol blik ontving, en met wie ze diepgaande gesprekken kon voeren. Ineens stond ze overal alleen voor, niemand bij wie ze even raad kon vragen, een totaal verloren gevoel. Kort nadat ze in Nederland kwam, raakte ze allebei haar ouders kwijt. Maar haar diepe christelijke geloof en de missie die ze voor ogen had hielpen haar door deze moeilijke periode heen. Op korte termijn de weg gevonden, de taal geleerd. Het zaadje dat vroeger gezaaid was werd steeds groter en kwam tot wasdom. Ze draagt nu samen met haar man haar missie uit. Door haar gedrevenheid weet ze meerdere mensen enthousiast te maken om haar hierbij te helpen. Zo werd de stichting geboren en helpen wij inmiddels al meer dan twintig jaar die kinderen in Ethiopië. Goddank!!!


Copyright © 2024 SEC,  All rights reserved.

cbf voor kleine goede doelen