Stichting Save Ethiopian Children heeft als doel:

Weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling van hun land. Tot de doelstelling behoort tevens het geven van voorlichting in deze aan de Nederlandse bevolking.

Iban: NL79INGB0008213043 t.n.v. St. SEC Breda.
Welkom bij stichting-SEC

Missie / Visiestichting SEC richt zich op weeskinderen in Ethiopië.

Missie:

Visie:

Het is onze visie van een kind dat morgen als burger met de kwaliteiten zoals:

.....in de maatschappij deelneemt.

Een duurzame oplossing is de bijdrage van elke burger in de samenleving.

Een duurzame investering is kinderen begeleiden naar volwassenheid.

Samen maken we het verschil !!!

Doelstelling en beleid

SEC heeft als doel weeskinderen in Ethiopië op te vangen en op te voeden, onderwijs te geven en te begeleiden naar volwassenheid. Daardoor kunnen zij hun plaats verwerven in de maatschappij en meehelpen aan de ontwikkeling in hun land.
Om dat doel te kunnen verwezenlijken wonen alle kinderen in een thuissituatie bij familie of kennissen van hun overleden ouders. Het beleid is er op gericht om de begeleiding kleinschalig en beheersbaar te houden. Kleinschalig omdat SEC het belangrijk vindt dat de kinderen het gevoel hebben dat ze samen met de weesouders een gezin vormen. Beheersbaar omdat SEC geheel uit vrijwilligers bestaat.

Werkwijze, fondsenwerving en beheer/besteding gelden

Het project wordt vanuit Nederland aangestuurd en gecontroleerd. Minstens eens per maand is er telefonisch contact met de begeleider in Ethiopië. Eens per jaar gaat de voorzitter (op eigen kosten) enkele weken naar Ethiopië.
SEC is voortdurend bezig met het werven van fondsen. Er is een groep van trouwe donateurs, die maandelijks een bedrag beschikbaar stellen, daarnaast zijn er (vaste en variabele) acties die geld opleveren en komen er giften binnen.
Het geld dat binnenkomt komt grotendeels rechtstreeks ten goede aan het verwezenlijken van het doel, het bestuur van stichting SEC verricht de activiteiten geheel belangeloos. Van de inkomsten worden alleen de werkelijk gemaakte kosten betaald (zoals accountantskosten, lidmaatschap CBF).

Jaarcijfers en beoordelingsverklaring

Belangstellenden kunnen hier de jaarcijfers en de beoordelingsverklaring vinden.

Familieband

Familie band
Een familieband kan iedereen anders beleven. Het kan ook per land of per cultuur verschillen. In Ethiopië is de familieband heel erg belangrijk. We hebben in de afgelopen jaren gaandeweg gezien welke invloed het heeft om kinderen in familiare en stabiele omstandigheden te laten opgroeien. In 2004 tijdens ons bezoek in Ethiopië kregen we de kans om een weeshuis in Addis Abeba te bezoeken waar ongeveer 16 tot 20 kinderen op een locatie opgevangen werden. We werden daar hartelijk ontvangen door de projectleiders. We kregen veel informatie, zowel de voor als nadelen van een groot project met veel kinderen bij elkaar. Hierdoor kregen we een bevestiging van ons plan om een kleinschalig project op te zetten, waarin we een familieband wilden creëren. Ook hebben we mensen ontmoet die vroeger in zo'n weeshuis opgegroeid zijn. Ze lieten ons duidelijk weten dat ze een liefdevolle relatie misten. Iemand zei "Het ging alleen maar om eten en drinken, wat je voelde telde niet en liefdevolle aandacht was er gewoon niet". Al met al heeft stichting SEC bewust voor een klein groepje kinderen en persoonlijke aandacht gekozen.
Kortom, heerlijk om hun blije gezichten te zien!
Een van de kinderen heeft gezegd: "ik wil later heel veel kinderen helpen". Ondanks dat de hulpbehoefte in het land nog groot is, zijn we dankbaar dat deze kinderen een veilig thuis hebben!


Inspirerend


hieronder leest u van een onze betrokken donateurs, waarom zij SEC ondersteunen.

Een Etiopisch geschenk !

Via onze dochter Myrthe, hebben we zo'n 6 jaar geleden belangstelling gekregen voor Ethiopië.

Dit nadat zij en haar man, na een langdurige adoptieprocedure, een meisje hadden toegewezen gekregen uit Ethiopië via Wereldkinderen. Wereldkinderen is een organisatie, gevestigd in Den Haag, die via het Ministerie van Justitie gemachtigd is kinderen uit bepaalde landen voor adoptie toe te wijzen. (vergunninghouders). Ons nieuwe kleinkind, Hadassah, was indertijd te vondeling gelegd, in het dorp Nazret, zo'n 100 km ten zuiden van Addis Abeba en via het ziekenhuis aldaar in een weeshuis opgenomen in Addis. Via dit weeshuis en Wereldkinderen werd Hadassah liefdevol opgenomen in het gezin van Myrthe en in onze familie. Inmiddels hebben we regelmatig een Ethiopiëdag in Utrecht bezocht. Daar hebben we de stichting "Save Ethiopian Children" leren kennen.

Daarna hebben we bij ons thuis een zeer geanimeerd gesprek gehad met Afomia en haar man, die ons uitgebreid hebben geïnformeerd over de doelstellingen van de stichtingen wijze waarop zij die doelstellingen willen realiseren. Bovendien kwam het inzicht dat ons werd geboden in de opzet van de financiële huishouding van de stichting als zeer positief over. Naast de geringe kosten die gemaakt moeten worden komt alles verder ten goede aan de kinderen. Deze directe kleinschalige manier van doneren heeft, nadat we vele tientallen jaren grootschalige projecten in Indonesië en Thailand hebben ondersteund, onze voorkeur.

Het zal u duidelijk zijn dat deze Stichting die een "tehuis" biedt aan kinderen in de geboorteplaats van Hadassah voor ons wel een heel speciale betekenis heeft! Ook de daadwerkelijke verwenzelijking van de doelstellingen van de Stichting d.m.v. een directe relatie met de Ethiopische samenleving sprak ons zeer aan en geeft aan dat er adequate keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld de aanschaf van een taxi getuigen daarvan. Het schept allereerst werkgelegenheid en genereert bovendien inkomsten voor onderhoud en studie van de kinderen. Nu ook nog gekozen wordt voor een tehuis in Addis, waardoor de kinderen direct in hun woon- en leefomgeving naar het (vervolg)onderwijs kunnen, is weer een uitstekende stap voorwaarts gezet.

Tot slot nog een aardige anekdote; vlak voor de kerst vorig jaar kwam Hadassah erg verontwaardigd thuis uit groep 2 van haar katholieke basisschool. Mamma op school hebben ze het steeds over Jesus van Nazret. Waarom gaat het toch steeds over die man, ik kom toch ook uit Nazret, het kan toch ook wel eens over mij gaan?
Grote vraagtekens en onbegrip bij haar klasgenootjes. Natuurlijk is mamma Myrthe het op school uit gaan leggen.

Voor ons dus zonder twijfel, deze stichting SEC!!!


cbf voor kleine goede doelen